Vakantie & Meeleven

Vakantie
De vakantieperiode breekt aan. Het is een tijd van uitrusten, bezinning, ontspanning, opdoen van indrukken,verkrijgen van nieuwe energie. Maar soms geeft vakantie juist spanning omdat mensen dan dicht op elkaars lip zitten. Soms lukt het ook moeilijk om
het anders zo alledaagse even te parkeren, echt los te komen. Toch is dit noodzakelijk om de accu weer op te laden. Heel veel sterkte bij het maken van de goede keuzes in dezen. Vakantie is niet voor iedereen weggelegd. Soms zijn er financiële drempels. Soms laten gezondheid en/of mobiliteit het eenvoudigweg niet toe. Hierom zien we ook in onze omgeving hier en daar frustratie, verdriet, vaak ook eenzaamheid. Laten we echt om
elkaar denken. Laten thuisblijvers vooral naar elkaar omzien. Dat bewijst meteen de kwaliteit van gemeentezijn. Het woord ‘vakantie’ heeft de betekenis van ‘leeg zijn’.
Dat is een gevaarlijk iets. Leeghoofden kunnen we niet positief bejegenen.
En: ‘ledigheid is des duivels oorkussen’, zegt het spreekwoord terecht. Hierom moeten we ook in de vakantietijd vervuld raken, vervuld worden met de Heilige Geest. Als we ons, of we nu weggaan of thuis blijven, voor Hem openstellen, ons door Hem laten vervullen, zijn we zeker goed af!

Meeleven
Sinds de vorige week zijn er geen nieuwe pastorale berichten tot mij gekomen. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn, hier en daar. Ze zijn niet ‘nieuw’, maar misschien juist hierom hebben ze grote impact. Er zijn chronisch zieken, er zijn lange revalidatietrajecten, er is intensieve rouw. Laten we diegenen die de Heer op onze weg brengt in onze gebeden gedenken en door aandacht ons meeleven met hen tonen.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink