Vakantie

Vakantie
De vakantieperiode is aangebroken. Wat betekent vakantie? Voor veel mensen heel veel. Even tot rust komen. Dit hebben we ook wel nodig. Een heel intensieve periode hebben we achter de rug. Veel nieuwe dingen. Veel zorgen. Veel onzekerheden. Het vermoeit.
Hopelijk kunnen we ons ook even ontspannen. Dan kunnen we er straks tegen aan.
Ik zat wat te mijmeren over het woord ‘vakantie’. Dit is afgeleid van een Latijns woord dat we in andere samenstellingen ook kennen. Bijvoorbeeld het woord ‘vacuüm’. Dit betekent: ‘de lucht eruit’, leeg worden. Nog een woord: ‘vacant’: wijk 2 is vacant, kent althans een predikantsvacature. Met andere woorden: er is een lege plaats.
‘Vakantie’ heeft dus iets te maken met ‘leeg’. Er is een lege agenda: er moet nu eens niet iets gedaan worden. Je hoofd leeg maken. Maar dan tegelijk ook die weer vullen. Paulus schreef: ‘Word vervuld met de Geest’. Ja, dat is mooi: je hoofd, hart en handen laten vullen door de Geest.
Dat wens ik iedereen in deze vakantietijd toe. Dan kun je er straks echt weer tegenaan.