Van 18 t/m 31 januari: Actie Kerkbalans 2015 deel 2

Op dit moment loopt de Actie Kerkbalans 2015 volop in onze gemeente. Deze week zijn ruim 100 vrijwillig(st)ers op stap gegaan om aan gemeenteleden de envelop met toezeggingsformulier en de informatiefolder te overhandigen. Bij dezen nogmaals een oproep aan u, gemeente, de actie succesvol te maken, dat wil zeggen voldoende gelden bij elkaar te brengen om de voortgang van het werk mogelijk te maken. Het College van Kerkrentmeesters heeft daar overigens alle vertrouwen in, gezien ook de resultaten in de afgelopen jaren.
Vrijdag 30 januari is de gebruikelijke telavond. Aan alle medewerkers het verzoek op tijd, tussen 19.00 en 20.30 uur, de opgehaalde antwoordenveloppen in de Maranathakerk in te leveren. Via dit bericht zeggen wij u alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ad de Waard, voorzitter