Van de beroepingscommissie

In ons laatste bericht in het Kerkblad hebben we aangegeven dat we weer een aantal predikanten zouden gaan beluisteren. We hebben daarna onze bevindingen in vergaderingen gedeeld en waren verwonderd dat we na twee vergaderingen een kandidaat konden voorstellen aan de kerkenraden. Met unanieme stemmen werd toestemming gegeven om officieel te gaan luisteren om aansluitend het voornemen te hebben om een beroep uit te brengen. Er is contact opgenomen met de predikant die in principe openstond om een beroep in overweging te nemen. Echter na een paar dagen bereikte ons het bericht dat de betreffende predikant afzag van dit komende beroep om verschillende redenen.

U/jij begrijpt dat dit voor ons als commissie maar ook voor onze wijkgemeente weer een zeer teleurstellend bericht is. Mogen wij u/jou vragen om te bidden om nieuwe moed en volharding om dit moeilijke werk weer op te pakken en om Gods onmisbare leiding hierin?