Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 22 februari is de kleine kerkenraad fysiek bij elkaar geweest (tot groot plezier van iedereen). We kwamen bijeen in de nieuwe samenstelling, wat betekende dat we Kees van der Sluijs, Dita Hak en Pieter Vlot in ons midden welkom mochten heten. Ook Peter Kraaijeveld gaat deel uitmaken van deze mooie groep, maar hij was druk bezig met de voorbereiding van de ‘verbindingsdag voor broeders’ op 20 en 21 mei. De ‘nieuwen’ voegden zich naadloos in en we hadden een goede vergadering. Uiteraard willen we het één en ander met jullie delen van wat we hebben besproken.

Verkiezingen ambtsdragers
Zoals jullie weten, hebben we helaas nog een aantal vacatures in onze kerkenraden. Voor wijk 1 zijn we nog op zoek naar 2 blokouderlingen en voor wijk 2 naar 3 blokouderlingen, een ouderling kerkrentmeester en een ouderling ouderenpastoraat.
Met elkaar waren we het er tijdens de vergadering over eens dat we eigenlijk niet begrijpen dat de zoektocht zo moeizaam gaat, want het is prachtig werk om zo samen te mogen bouwen aan Gods gemeente op aarde. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk en kost het soms best wat tijd, maar daar staat zoveel goeds tegenover dat we allemaal beseffen dat het niet zomaar iets is, maar dat we er zelf ook van groeien in geloof en vertrouwen en (neem van mij aan) mooier kan het niet!
Uiteraard vertrouwen we erop dat het goed zal komen en dat de vacatures ingevuld gaan worden. We hebben besloten dat de kerkenraad van wijk 2 in maart een ouderling kerkrentmeester en een ouderling ouderenpastoraat zal benoemen en dat beide wijken in mei de benoemingen van de blokouderlingen zullen laten volgen.
We vragen jullie om in gebed een zegen te vragen over onze ‘zoektocht’. Ook horen we graag namen vanuit de gemeente, omdat het nu eenmaal iets is van ons allemaal! En wil je informatie over een ambt, bel dan gerust eens met je blokouderling.

Gemeentefeest
Iedereen herinnert zich nog wel de ‘Zeven dagen feest’ van afgelopen september. Wat was het heerlijk om met elkaar zoveel te mogen doen! Dit smaakte naar meer en degenen die zich toen met de organisatie hebben bezig gehouden, zijn zo enthousiast, dat ze zich willen inzetten voor een vervolg van dit feest.
Dit betekent dat er ook dit jaar weer een feest voor alle wijken georganiseerd gaat worden met de toepasselijke naam ‘Gemeentefeest’. Dit feest zal plaatsvinden op 15-16-17-18
september, waarbij 18 september dan startzondag zal zijn voor de hele gemeente. Laten we met elkaar hopen en bidden dat we dit feest mogen gaan vieren en om een zegen vragen voor hen die zich hiervoor inspannen!

Vervolg ‘Geestelijk leiding geven’
In de vorige ‘Van de kerkenraadstafel’ hebben jullie al iets kunnen lezen over dit onderwerp, waar een werkgroep van ambtsdragers en gemeenteleden zich over gebogen heeft. Hier is een goede analyse uitgekomen, met handvatten en adviezen voor de toekomst. We gaan ons als kerkenraden over dit onderwerp buigen tijdens een bijeenkomst, die waarschijnlijk in september zal plaatsvinden.

40 Dagen bezinningstijd
Een groep enthousiaste mensen vanuit alle wijken is bij elkaar geweest en ze kwamen na een brainstormsessie tot de conclusie “dat het helemaal mooi zou zijn om tijdens de 40 dagentijd, bezinning te organiseren voor de gehele gemeente”. Daarom hebben ze een aantal activiteiten bedacht die samengevoegd kunnen worden met de bestaande activiteiten. Te denken valt o.a. aan kinder- en tieneractiviteiten, bezinningsmomenten, een zangavond en natuurlijk het concert ‘Psalmproject’ op 2 april. We zien uit naar verdere berichtgeving hierover en naar een goede bezinningstijd met elkaar. Zeker na alles wat er de laatste jaren gebeurd is en ook nu weer gebeurt!
We hopen met deze samenvatting duidelijk te maken dat er heel veel moois gebeurt, waar we dankbaar voor zijn, en/maar dat het niet zonder jullie als gemeenteleden mogelijk is.

Mieke van ’t Veer