Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 19 april is de kleine kerkenraad van de wijken 1 en 2 bij elkaar geweest.
We mochten Marlene van Vianen – vertegenwoordiger van onze jeugd- als gast in ons midden ontvangen. Zij vertelde van de mooie dingen die voor en met de jeugd georganiseerd worden. Te denken valt aan clubs, catechese, zondagavondgroepen,
kinderkerk, kindernevendienst, Revival, activiteiten zoals werkvakanties en afgelopen week het zeilkamp en het kinderkamp en dan vergeet ik vast nog het één en ander.
Er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een visie, gericht op de toekomst.
Het is mooi om dit alles te horen en zien. We zijn dan ook alle jeugdwerkers, maar zeker ook de jeugd zelf, ontzettend dankbaar voor alle inzet en het enthousiasme.
We wensen jullie Gods zegen toe over alles wat jullie doen en hopen op een mooie
toekomst met elkaar!

Collecteren
Zoals al door de AK gecommuniceerd is, heeft digitaal geven via de Kerk-app de voorkeur, omdat deze vorm van ‘geven’ voor de kerk de minste kosten met zich meebrengt. Dit digitaal geven kan via de QR-code, of via ‘geven’ onderaan het beginscherm van de Kerk-app. Wil je hier meer over weten, dan kun je altijd terecht bij je blokouderling of één van de diakenen.
Ook is er vanaf afgelopen zondag weer de mogelijkheid om ‘gewoon’ geld per collectedoel te geven. De diakenen staan met een plank met daarin de collectezakken bij de uitgang.
Op de plank staan de letters:
D = Diaconie
K = Kerkrentmeesters
E = Extra collecte
We hopen op deze manier de deelname aan de collecte voor iedereen mogelijk te maken, want zonder jullie bijdragen is al het goeds en moois wat er gedaan wordt niet mogelijk.

De liturgische handdruk
Misschien is het al opgevallen dat de ouderling van dienst de predikant weer een handdruk geeft voor hij de kansel op gaat (indien beide zich daarbij niet bezwaard voelen).
Het waarom van deze handdruk is niet bij iedereen bekend en het is dan ook een goed moment om het uit te leggen. Tijdens dit liturgisch moment, draagt de ouderling de leiding van de dienst aan de voorganger over. De predikant staat op de kansel in dienst van Christus -het Hoofd van de Kerk- om Zijn Woord te verkondigen, maar hij staat daar ook namens de gemeente, die hem geroepen heeft. De ouderling vertrouwt hem namens de kerkenraad en dus namens de hele gemeente de bediening van Woord en sacrament toe. Dat wordt in die handdruk benadrukt. De dienst is dus de verantwoordelijkheid van de gemeente en zij draagt die op dat moment over op de predikant. Daarom is deze handdruk een wezenlijk liturgisch moment, waarvan we blij zijn dat het nu weer kan. De ouderling hoeft niets te zeggen, maar vaak wordt bijvoorbeeld ‘Gods zegen’ toegewenst. Zo‘n goede wens gaat mee de preekstoel op, als een steun in de rug vanuit de gemeente, die mede verantwoordelijk is voor de dienst van het Woord. Aan het eind van de dienst geeft de predikant met een handdruk de leiding weer aan de ouderling van dienst -en dus de gemeente- terug.
Zo zien we met dankbaarheid oude gebruiken weer terug, aangevuld met nieuwe.
Mieke van ’t Veer