Van de kerkenraadstafel

De kleine kerkenraad van de wijken 1 en 2 heeft dinsdag 29 september vergaderd in de grote zaal van de Maranatha Kerk. Er zijn natuurlijk veel punten de revue gepasseerd. Een aantal wil ik met jullie delen.
We mochten Moniek van Oord als nieuwe bezoekzuster verwelkomen. Ze heeft de eed van geheimhouding in ons midden afgelegd en zal op stap geen met Carina de Rijke. We zijn haar zeer dankbaar dat ze deze mooie taak wil gaan vervullen.
De huiscatechese zal helaas niet meer bij de leiding thuis worden gegeven. Vanwege aangescherpte regels wordt er uitgeweken naar de consistorie en het Dienstgebouw bij
de Grote Kerk.
Wij wensen de catechisanten en hun leiding ook daar mooie en leerzame tijden toe!
In de Wegwijzer hebben jullie kunnen zien dat de e-mailadressen van kerkenraadsleden gewijzigd zijn in adressen die allemaal eindigen op @hervormdsliedrecht.nl. Reuze handig natuurlijk, maar het is mogelijk dat het betreffende kerkenraadslid deze mail nog niet
kan inzien. Er wordt hard aan gewerkt en misschien is het al geregeld als jullie dit bericht lezen, maar wanneer jullie merken dat er op een e-mailbericht niet gereageerd wordt,
probeer dan het e-mailadres uit de vorige Wegwijzer nog maar een keer.
Op het moment van de vergadering was het nog onduidelijk wat voor nieuwe coronaregels voor ons gaan gelden. We hopen en bidden dat we met elkaar nog ‘fysiek’ kerk mogen blijven, maar we realiseren ons ook dat we geen kwetsbare mensen in gevaar willen brengen. Laten we met elkaar bidden voor iedereen die geraakt wordt door de regels en hopen op ‘goeds’ voor de toekomst.
Mochten er gemeenteleden zijn die graag een gesprek met hun blokouderling hebben,
dat is geen probleem. De blokouderlingen mogen nog steeds bezoeken afleggen. Natuurlijk doen ze dit alleen als zijzelf, of degenen die ze bezoeken geen gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op corona.
Dus, ouderlingbezoeken mogen nog steeds doorgang vinden.

Mieke van ’t Veer.