Van de kerkenraadstafel

De kleine kerkenraad van de wijken 1 en 2 heeft dinsdag 24 november vergaderd.
Een aantal van de besproken punten wil ik graag delen.

Kerk zijn in coronatijd
We hebben steeds weer te maken met wisselende regels en protocollen. Het valt niet mee om activiteiten te plannen en dan steeds weer zien dat ze geen doorgang kunnen vinden. Toch zijn we heel blij met datgene wat wel door kan gaan, zoals de activiteiten met en voor de kinderen. De Kinderkerk is daarvan zo’n mooi voorbeeld. Ook de samenwerking met andere kerken, zoals tijdens de zaterdagopenstelling van de Grote Kerk voor Memento Mori, gaat meer vorm aannemen. Andere activiteiten staan ook hier op stapel. Achter de schermen van onze kerk zit men echter ook niet stil en worden er mooie initiatieven
ontplooid die (hopelijk) wel doorgang kunnen gaan vinden als de regels iets versoepelen. Een groep enthousiaste mensen heeft al een heel rijtje leuke activiteiten in de startblokken staan, waaronder een Secret Sinterklaas, hier zal Sinterklaas niet alleen naar onze gemeente kijken, maar ook zullen kinderen in het Rotterdamse ‘Goud van Noord’ verrast worden. Dan zijn er nog plannen voor een Drive Through High Tea, ‘Open Huis Light’ en een fiets(puzzel)tocht. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van activiteiten die klaar staan om van start te gaan als het volgens de regels kan. We zijn dankbaar dat zo’n mooie groep mensen zich hiermee bezig houdt!

Eenzaamheid en Kerstmis
In eerdere jaren hebben we al eens een oproep gedaan om rond te kijken of er mensen zijn in je omgeving of die je kent, die een eenzame Kerst tegemoet gaan. Het verzoek was dan om mensen in de kerstperiode bij je uit te nodigen om te eten. Dat is nu allemaal anders, maar de eenzaamheid zal er zeker niet minder om zijn. We vragen jullie als gemeente dan ook met klem om te kijken of je iets voor je naaste kunt betekenen binnen de dan
geldende regels. Het zou zo mooi zijn om eens even langs te wippen met een lekker hapje of een andere leuke attentie. Ook een kaartje doet vaak wonderen. Deze kerstperiode is bij uitstek geschikt om iets voor een ander te kunnen betekenen. Ga ervoor, heb lief en houd vol! We hopen en bidden dat we met elkaar nog ‘fysiek’ kerk mogen blijven, maar we realiseren ons ook dat we geen kwetsbare mensen in gevaar willen brengen. Laten we met elkaar bidden voor iedereen die geraakt wordt door de regels en hopen op ‘goeds’ voor de toekomst. Mochten er gemeenteleden zijn die graag een gesprek met hun blokouderling hebben, dat is geen probleem. De blokouderlingen mogen nog steeds bezoeken afleggen. Natuurlijk doen ze dit alleen als zijzelf, of degenen die ze bezoeken geen gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op corona. Dus, ouderlingbezoeken mogen nog steeds doorgang vinden.

Mieke van ’t Veer