Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 13 april is de kleine kerkenraad online bij elkaar geweest. We hebben een aantal punten besproken die we met jullie willen delen.

Muzikale begeleiding diensten
In de afgelopen ‘bijzondere’ tijd, maar ook al daarvoor is wel gebleken dat er binnen onze gemeente veel muzikale talenten zijn. Dat stemt blij en dankbaar! Deze talenten -van o.a. de Kinderkerk en Churchables- gaan hun krachten bundelen.
Tijdens de Pinksterdienst zal een aantal van hen medewerking verlenen en kunnen we met elkaar van hun gaven genieten.
We hopen ook naar de toekomst toe dat het een regelmatig terugkerende activiteit bij onze kerkdiensten mag worden.
Wat is er mooier dan naar onze eigen gemeenteleden te mogen luisteren als zij tot eer van onze God musiceren!

Gemeenteweekend 25/26 september
Voorzichtig kijken wij uit naar een toekomst waarin we elkaar weer mogen ontmoeten en wat is er dan mooier dan samen het nieuwe seizoen begroeten. Het startweekend is dit jaar op 25/26 september. We hopen en bidden dat we zaterdag 25
september met elkaar, op bijvoorbeeld het IJsbaanterrein,
kunnen genieten van leuke activiteiten. En dan… op zondag de Startdienst gewoon fysiek en zingend te mogen bijwonen.
Wat zal dat bijzonder en mooi zijn!

Kerk na coronatijd
Bovenstaande punten laten al iets merken van de Hoop die er leeft om weer ‘gewoon’ kerk te kunnen zijn. Ook al lijkt het onwerkelijk en ver weg, het komt toch echt dichterbij. Om die reden wordt er binnen de diverse wijken gekeken hoe we deze tijd op een bijzondere manier vorm kunnen geven, met gemeente-brede en wijk-eigen activiteiten. Binnen de kerkenraden wordt hierover nagedacht en zeker willen wij alle gemeenteleden hierbij betrekken. Gezien het feit dat er in ‘coronatijd´ zoveel talenten op allerlei gebied zijn komen bovendrijven hopen we dit samen vorm te kunnen gaan geven.
Laten we met elkaar hopen en bidden dat we -nu en straks- door mogen gaan in Zijn spoor!

Mieke van ’t Veer