Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 22 juni is de kleine kerkenraad voor het eerst weer fysiek bij elkaar geweest.
We mochten ds. Michiel Vastenhout in ons midden welkom heten, een feestelijk moment! We hebben een aantal mooie en hoopgevende punten besproken die we graag willen delen en ook hebben we een belangrijke vraag voor jullie.

Nieuwe leiding gezocht voor catechisatie en clubs
Alle jongeren worden vanaf het moment dat zij de basisschool verlaten, uitgenodigd om in een kleine kring bij gemeenteleden thuis na te denken over de betekenis van het geloof. ‘Wie is God? Wat betekent het om Jezus te volgen? Wat doet de Heilige Geest? En wat kan ik er mee in het leven van iedere dag?’
Dat zijn onder andere de vragen waarover wordt gesproken.
Er wordt gebruik gemaakt van een methode om als richtsnoer te dienen. Om dit na de grote vakantie weer voor alle jeugd doorgang te laten vinden, zijn we op zoek naar gemeenteleden die hun huis en hart voor onze kinderen open willen zetten om aan de hand van bovengenoemde methode, de mooie en spannende weg van Bijbel en geloof te gaan bewandelen.
Ook voor onze Mannaclubs en Kinderkerk/kindernevendienst zoeken we nog enthousiaste leiding. En natuurlijk geldt ook hier dat we jullie har(t)d nodig hebben! Lijkt het je leuk, geef je dan op bij één van de jeugdouderlingen:
Marlene van Vianen, 06 57779654,
marlene.vanvianen@hervormdsliedrecht.nl
Rebecca Heijkoop-Verlek, 06 11886135,
rebecca.heijkoop@hervormdsliedrecht.nl).
Uiteraard wordt er goede toerusting en begeleiding gegeven.
Je hoeft het niet alleen te doen!

Zeven dagen feest!
De vorige keer hadden we als onderwerp het ‘Gemeente weekend’ en dat we daar weer voorzichtig naar gingen kijken. Inmiddels is de tijd twee maanden verder en zijn er veel meer plannen -nog steeds wel wat voorzichtig- die vorm beginnen te krijgen.
We vertellen nog niet veel, maar we raden iedereen aan om in week 38 (globaal het weekend van 18/19 september t/m het weekend van 25/26 september) de agenda’s vrij te houden.
We hopen dan dagelijks een breed scala aan activiteiten te kunnen aanbieden met voor ‘elk wat wils’. Dit alles zal gemeentebreed vorm krijgen. Wat een feest zal dat worden! Gezellig elkaar weer ontmoeten en met elkaar optrekken naar de Startdienst, waarin we God mogen loven en prijzen en we Zijn Zegen mogen vragen over het nieuwe seizoen.

Psycho- Sociaal Pastoraat (PSP)
We weten dat er gemeenteleden zijn die lijden onder psychosociale problemen.
De coronatijd heeft daar geen goed aan gedaan.
Om mensen hierin bij te staan en als aanvulling op de pastorale zorg van blokouderlingen en de professionele zorg, wordt een werkgroep samengesteld die hierin ondersteuning wil bieden. Deze vrijwilligers worden door de kerkenraad benoemd en hebben geheimhoudingsplicht. Na de vakantie zullen we jullie hierover verder berichten.

Viering Heilig Avondmaal
Nu we weer mogen gaan uitzien naar ‘gewone’ diensten, komen er ook veel vragen op ons af. Eén ervan is de viering van het Heilig Avondmaal. Voorlopig is voor september nog gepland dat we het vieren zoals de laatste keer. Met uitgiftepunten waar we brood en wijn kunnen ophalen. Over de verdere toekomst wordt nog nagedacht.

Mieke van ’t Veer