Van de pastoraal werker

Wat een prachtige dienst, afgelopen zondag in de Maranathakerk! En wat een warm welkom was het in de weken dat ik toeleefde naar dit moment van ‘inleiding in mijn bediening’ als pastoraal ouderen-werker in de gemeente. Op deze plaats zal ik
regelmatig wat van mij laten horen als uw pastoraal werker tussen de berichten van de predikanten van wijk 1 en 2.
In het kort even wat uit mijn toespraakje van afgelopen zondag. Enkele jaren geleden overleed op 37-jarige leeftijd een goede vriend van Coby (mijn vrouw) en mij. Hij was pas vader geworden van hun 4e kind. Dit plotselinge overlijden bepaalde mij bij enkele wezenlijke vragen van het leven. Waar leef je voor op aarde? En wat als het leven zo maar wordt beëindigd? Waarom God, moest dit gebeuren in onze vriendenkring? Ik ben met dit soort levensvragen een tijdlang bezig geweest en besloot vervolgens het roer van mijn eigen leven om te gooien. Ik ben toen na een 4-jarige avondstudie theologie in Zwolle geswitcht van een carrière als bedrijfseconoom naar geestelijk verzorger in de zorgsector. En nu, op 56-jarige leeftijd mag ik daar het pastoraal werk in de Hervormde gemeente van Sliedrecht aan toevoegen. Wat doe je nu als pastor, als pastoraal werker? Vaak komen mensen in het verpleeghuis naar mij toe met deze vraag: ‘Bent u nu een dominee of een pastoor?’ Nou, zeg ik dan, ik ben geen van tweeën, ik ben pastor. Met 1 ‘O’. O, en wat is dat dan? Een pastor is letterlijk: een herder. Of wel iemand die binnen een kerkelijke gemeente zorg draagt voor de gelovigen. Het is mijn opdracht/roeping om u op te zoeken en een stukje mee te lopen op uw levensweg. Vervolgens mag ik u wijzen op de Pastor Bonus, onze Herder en Heer; Jezus Christus. Of, met andere woorden: een pastor komt zeggen dat er een Herder is. Mag ik u zo dienen en voorgaan? Samen achter de Here Jezus aan!
Want, die Heer is mijn leven, de grond waarop ik sta!
Vrede! Pastor Harm Jansen