Veertigdagentijd

Veertigdagentijd
In de gezamenlijke kopij is al het één en ander gedeeld over de Veertigdagentijd, en welke thematiek in de verkondiging dit jaar aan de orde zal komen. Het is mooi om deze tijd van voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen bewust in te vullen. Niet alleen op de zondagen, maar ook doordeweeks. Daarvoor is heel wat materiaal, en zijn heel wat ideeën beschikbaar. Graag deel ik wat het London Institute for Contemporary Christianity aanreikt voor dit jaar. Zij bieden de mogelijkheid om elke dag van de Veertigdagentijd een mail te ontvangen, die Bijbelse reflecties bevat, gebedspunten en ervaringsverhalen. Uiteraard in het Engels… Maar zo wordt juist ons dagelijks leven verbonden met het volgen van Jezus en krijgen we daar concrete handvatten voor. Kijk voor meer informatie opde site: licc.org.uk
Het thema is: ‘Ontdek het door God gegeven doel in alles wat je doet’. ‘Met Jezus dienen ons werk, gezinsleven, vriendschappen en interesses allemaal een hoger doel. De accountant die haar dagelijkse werk als heilig en belangrijk beschouwt, ook al beweren collega’s dat het maar een sleur is. De grootmoeder die elke week tijdens de zondagse lunch met haar kleindochter over Jezus praat. De ouderejaars die de student verdedigt die het hele jaar door door alle anderen wordt gepest. De vierjarige die zeven kunstwerken per uur maakt en de moeder die haar helpt te zien hoe ze God verheerlijkt in haar creativiteit. Het echtpaar dat de tijd neemt om zichzelf voor te stellen aan nieuwe buren en een gemeenschap vestigt waar er voorheen geen was. Hoe alledaags onze dagelijkse taken en interacties ook mogen lijken, in Gods ogen hebben ze allemaal een diep doel. In ons werk, gezinsleven, vriendschappen, interesses en buurten worden we uitgenodigd om deel te nemen aan Zijn verlossende werk, waardoor de aarde meer op de hemel gaat lijken. En dat betekent dat waar we ook gaan en wat we ook doen, we het met een doel doen: Gods handen en voeten in zijn wereld. Deze devotionele reis in de Vastentijd nodigt je uit om anders na te denken over alles wat je doet. Gedurende 40 dagen zul je grip krijgen op de Bijbelse kijk op het doel en waargebeurde verhalen lezen over hoe dat doel wordt uitgewerkt in de levens van allerlei christenen vandaag de dag.’

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout