Verantwoording collecte vluchtelingenkinderen Griekenland

In de week van 29nov.t/m.5 december is de huis aan huis collecte gehouden voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Ook zijn er een mooi aantal digitale collectebussen gemaakt, en was er de mogelijkheid om de doneren via de collectepagina van Hervormd Sliedrecht.

Graag wil ik de opbrengst aan u doorgeven.

De (bij lange na niet) huis aan huiscollecte bracht op € 3621,78.

Via de bank kwam een bedrag binnen van € 530,00 en de opbrengst van de digitale collectebussen bedraagt € 2649,00. Alles bij elkaar geeft dit een resultaat van € 6800,78. Een mooi bedrag waardoor het mogelijk gemaakt wordt dat die kinderen daar geholpen kunnen worden aan warme kleding, dekens, speelgoed en goed voedsel.

Alle gevers en collectanten heel hartelijk dank. Komt u er nu achter dat u nog niet gegeven hebt, en wilde u dat wel doen, dan kunt u dat nog doen via de volgende link.

Graag vraag ik u opnieuw deze kinderen en hun familie te gedenken in uw gebeden!