Verbinding

‘Verbinding’ is het thema van een aantal activiteiten in het kader van ‘Kunst aan de Kerkbuurt’. De Sliedrechter Ronald Hobbel heeft het initiatief genomen om vanaf 5
september in diverse etalages kunstwerken te exposeren die betrekking hebben op het christelijk geloof. Hij beschikt momenteel al over voldoende bijdragen.
Ook de Hervormde Gemeente met een prachtig kerkgebouw aan de Kerkbuurt wil zich niet onbetuigd laten. Gisela Mink-Tien heeft een aantal van haar schilderijen met het thema ‘Verbinding met God’ uitgezocht om die in september in de Grote Kerk te laten zien.
Zoals bekend is de kerk elke avond van 19.00 tot 20.00 uur open. Daarnaast op 12 september tijdens Open Monumentendag. Veel gelegenheid dus om (met anderen)
te gaan kijken en naar aanleiding van het getoonde mooie gesprekken te voeren.
Ronald Hobbel heeft ook het voornemen een schutting in
de Kerkbuurt te gaan voorzien van een beschildering
over het thema ‘verbinding.’ Hij vraagt hiervoor nog
mensen die een deel van deze schutting willen beschilderen
in zijn of haar eigen stijl. Nader informatie is bij hem te
verkrijgen via info@amuze.nu. Het zou mooi zijn als ook
uit onze gemeente mensen bereid zijn hieraan mee te
werken. Zo geven we ‘verbinding’ praktisch vorm.

Evangelisatie werkgroep wijk 1 t/m 4.