Verder na verlies


Verder na verlies

‘De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets…
…Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’
Uit: Psalm 23.

Je leven gaat soms door een donker dal. Dat is moeilijk en brengt veel verdriet en pijn met zich mee. Vertrouw er dan op dat de Heer bij je is. Hij zorgt voor je. Je bent niet alleen. De Heer, Jezus is je herder. Hij is de Goede Herder, zingen we. Hij gaat voor je uit. Hij is om je heen. Alles wat je nodig hebt, is bij Hem te vinden. Wees niet bang voor gevaar, want de Heer beschermt je. Als je je op Hem richt, zul je merken dat Hij je nieuwe moed geeft. Moed om toch weer verder te gaan, na een groot verlies, op weg naar het licht.
In mijn pastorale bezoeken kom ik, naast geloofsvreugde, veel verdriet en verhalen van donkere dalen tegen. Daarom start er in april een ‘rouwbegeleidings-kring’ (zie: Kerkblad nr. 2/17 jan). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich tot en met maandag na het verschijnen van dit Kerkblad nog opgeven bij Anja Visser, 06 31240221 of bij mij via mijn e-mail.
Met een herderlijke groet,
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl