Vereniging Hulp Moldavië (V.H.M.)

Vereniging Hulp Moldavië (V.H.M.)

Ook dit seizoen mochten we op de Grote Bijbelkring onze gaven geven aan een van de armste landen in Europa, Moldavië. Ds. Anatol Andriuta zorgde ervoor dat de allerarmsten, ouderen en zieken, kolen en hout kregen. Want de armoe is daar haast niet te dragen.
Wat is het dan fijn dat we met elkaar het mooie bedrag van € 535,38 konden overmaken. Ook worden er warme maaltijden verzorgd. Gezien het belang worden ook anderen opgeroepen Moldavië te steunen door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL51 RABO 0136 5752 34.
Namens de medewerk(st)ers van de Vereniging,
N. Faas-Zanen en J. Scholten-Zanen, 0184 410069