Vereniging Hulp Moldavië

Wat fijn dat dit seizoen de bus voor Moldavië rond mocht gaan tijdens de Grote Bijbelkring. Bedankt voor het mooie bedrag van € 472,25 dat is opgehaald. We weten allemaal dat de armoede daar heel groot is. Ondanks dat nemen ze ook veel Oekraïners op in hun schamele huisjes. Levensmiddelen zijn daar ontzettend duur. Ds. Anatol is zeer druk met alles zo goed mogelijk te verdelen onder de allerarmsten zoals levensmiddelen, kleding, hout, kolen, enz.
Mocht u alsnog een gift willen overmaken, dan kan dit op rekeningnummer
NL51 RABO 0136 5752 34 op naam van A.B. Mijnster.
Hartelijke groet,
de Werkgroep