Vergadering Classis Alblasserdam

Verslag 25 januari 2018

Preses ds. A. van Lingen opent de vergadering. Presentie. Inclusief vervangers zijn 52 afgevaardigden aanwezig.

Het Breed Moderamen heeft met afvaardigingen van de meeste commissies en werkgroepen gesproken. In de nieuwe ring kunnen de commissies voor diakenen en kerkrentmeesters verder, evenals de werkgroep ZWO.

De Commissie toerusting ambtsdragers kan het werk ook voortzetten, maar zal dan wel ook aandacht gaan besteden aan jeugd en zending. De CJC en CZC zullen verdwijnen.

Met de commissie Kerk en Israël is nog overleg nodig; de werkgroep op dit terrein zoekt provinciale aansluiting.

Op D.V. 19 april volgt de slotvergadering van de classis, die tevens startvergadering zal zijn van de nieuwe RING Alblasserdam.

Dan aandacht voor kerkordevoorstellen, de derde serie in het kader van Kerk 2025. De vergadering stemt in met de voorgestelde rol van de classis waar het gaat om het bevorderen van samenwerking van gemeenten waar het gaat om hun vitaliteit en het werken op basis van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten, waarbij de verantwoordelijkheid wel plaatselijk moet liggen.

Beter omschreven regels wat te doen met de verbintenis met een predikant als een gemeente op een failliet lijkt af te stevenen vinden ook instemming.

Anders is het met de voorstellen waarvan wordt gezegd dat ze zijn om de mobiliteit van predikanten te bevorderen. Die worden met grote meerderheid afgewezen; daar moeten betere middelen voor zijn.

Deze reacties worden onder de aandacht van de synode gebracht.

De afgelopen jaren hebben steeds één of meer gemeenten zich kunnen presenteren in de breedte van de classis. Deze avond komt de kring rond, als ds. Jongkind Hervormd Brandwijk presenteert.

Als uitgangspunt voor het geloofsgesprek geeft ds. J.W. Verboom de preek die hij houdt, het opschrift: De kerk van de toekomst: alleen sandalen en een staf. In groepen wordt hier verder over nagedacht.

Ds. Verboom gaat voor in dankgebed; we zingen het lied ‘De Kerk van alle tijden’.

De preses sluit de vergadering: ‘Ik zal de classis Alblasserdam gaan missen. Ga met elkaar door als Ring Alblasserdam – het is goed zo samen te zijn!’