Vergadering Grote Kerkenraad

Helaas is het nog niet mogelijk om als beide wijkkerkenraden samen een vergadering als Grote Kerkenraad te houden. We hopen dat dit binnen afzienbare tijd weer mogelijk gaat zijn. Ondertussen komen we a.s. dinsdagavond 8 februari samen als aparte wijkkerkenraden. We bezinnen ons allen op het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. We evalueren en denken na hoe verder te gaan in de nabije toekomst. Dat doen we in afhankelijkheid van de Geest van God, die de kerk leidt.
Met woorden uit een Sela-lied dat hierover gaat, sloten we onlangs de Algemene Kerkenraad af. Ik deel die woorden hier graag, ook als uitnodiging aan u en jou om met ons mee te bidden om Gods leiding:
‘God riep door de eeuwen heen mensen overal vandaan.
Vaak vervolgd, maar nooit alleen, zijn zij moedig voorgegaan.
Door Gods adem aangeraakt, door de Geest die levend maakt,
ging het Woord van mond tot mond zegenend de wereld rond.
Jezus roept en leidt Zijn kerk naar het einde van de tijd;
bouwt met ons Zijn koninkrijk, vol van Gods gerechtigheid.
Als de wereld vlucht en vecht, komen wij op voor het recht;
Geven machtelozen stem, volgen Jezus, dienen Hem.’

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout