Vergadering Kerkenraad wijk 3 en 4

Op donderdag 10 november waren de broeders van de wijkkerkenraden in vergadering bijeen. Tijdens de bezinning stonden wij stil bij twee vragen uit het boekje van Prof. dr. Van de Beek ‘Gemeente van Christus, schetsen voor de praktijk’

Die vragen luiden:

  1. Wat betekent de viering van het Heilig Avondmaal voor jou? Hoe bereid je je op de viering voor?
  2. Veel mensen zouden wel willen bijbellezen en hardop bidden aan tafel thuis, maar durven niet. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

In de afgelopen jaren hebben Jaco en Ilse van de Graaf en Erwin en Heidi van de Poel twee avonden van de doopcatechese verzorgd. Vanwege het feit dat Erwin en Heidi onze gemeente gaan verlaten, is de kerkenraad op zoek gegaan naar twee andere echtparen. De kerkenraad is dankbaar dat de echtparen Rolf en Marit Paauwe en Pieter en Arianne Alblas bereid zijn deze vorm van toerusting te willen verzorgen.

Op 14 december 2016 wordt de zesjaarlijkse stemming gehouden. De kerkenraad stelt voor de huidige wijze van verkiezing van ambtsdragers te continueren.

Voor groep 7 van alle basisscholen in Sliedrecht wordt volgend jaar een Kerkenpad georganiseerd. De kinderen van de basisscholen worden in de kerken ontvangen en krijgen daar een rondleiding. Het is goed, dat de relatie tussen school en kerk op deze wijze invulling krijgt.

Met ingang van 1 januari 2017 hopen de predikanten te beginnen met de leerdiensten. Het preekbeurtenrooster wordt daarvoor aangepast, zodat de leerdiensten in de middag- en avonddiensten worden gehouden. Het is de bedoeling om opnieuw met de Heidelbergse Catechismus te beginnen.

De kerkenraad heeft de verkiezing van ambtsdragers geëvalueerd. Het proces van het samenstellen van de lijst met verkiesbare broeders en het opstellen van dubbeltallen is besproken. De kwestie van het ambtsgeheim speelt hierbij een rol.

De kerkenraad buigt zich over het samenstellen van een regiegroep, die het nieuwe beleidsplan 2018-2022 gaat voorbereiden.

Wij bevelen het werk van de kerkenraden in uw voorbede aan.