Verjaardagsfonds

Nu de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn, heeft dit ook invloed op het
ophalen van verjaardagszakjes. Als u in een verzorgingshuis woont, dan worden de verjaardagszakjes alleen opgehaald als bezoekers worden toegelaten in het verzorgingshuis. Omdat in de meeste verzorgingshuizen slechts beperkt bezoek mogelijk is, betekent dit dat de verjaardagszakjes pas op een later tijdstip opgehaald worden.
Wanneer u niet in Sliedrecht woont en u komt niet in de kerk, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL60 RABO 0373 7290 14 o.v.v. Verjaardagsfonds.
Het kan voorkomen dat het verjaardagzakje later dan gebruikelijk wordt opgehaald.
Komt u in de kerk, dan kunt u het zakje ook in de grote collectebussen bij de uitgang
doen (wilt u dan uw postcode en huisnummer vermelden op het envelopje, zodat er
niet onnodig bij u wordt aangebeld voor ophalen van het zakje).
College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom