Verkiezing ambtsdrager wijk 2

De kerkenraad van wijk 2 laat weten dat Peter Kraaijeveld benoemd is tot blokouderling. Na intensief beraad heeft hij deze benoeming aanvaard. Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de genoemde broeder kunnen uiterlijk 16 maart schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Krijn Schep.