Verkiezing ambtsdrager wijk 2

Zoals eerder gemeld bestaat er op dit moment in wijk 2 nog één vacature voor blokouderling.
In de kerkenraadsvergadering van 13 februari is Teus Vink benoemd in deze vacature.
Deze week (uiterlijk vrijdag 2 maart) zal hij beslissen of hij het ambt kan aanvaarden.
We wensen Teus van harte Gods zegen bij het nemen van deze beslissing en vragen de gemeente hem op te dragen in het gebed.