Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraden van wijk 1 en 2 laten weten dat Tiemen van der Sluijs (wijk 1) en Anne de Wit en Piet Stierman (wijk 2) hebben bedankt voor hun benoeming tot blokouderling.
We bidden hen de Vrede van God toe op hun besluit.
Dit betekent dat er nog drie vacatures voor blokouderling overblijven (één in wijk 1 en twee in wijk 2). In de komende wijkkerkenraadsvergaderingen zullen de kerkenraden zich verder buigen over de invulling van deze vacatures. We vertrouwen daarbij op de leiding van onze Vader.