Verkiezing ambtsdragers wijken 1 en 2

De kerkenraden maken bekend dat de volgende reacties zijn binnengekomen op de benoemingen:
Voor wijk 1:
De volgende gemeenteleden hebben hun benoeming aanvaard:
– voor jeugdouderling: Annemieke Faro
en Mariët Tanghé;
– voor ouderling-kerkrentmeester:
Bart Willemsen.
De gemeenteleden Maurits Gort, Peter van Wijk, Nathalie Jongeneel en Pauline van Rijsbergen hebben bedankt voor hun benoeming.
Voor wijk 2:
De volgende gemeenteleden hebben hun benoeming aanvaard:
– voor blokouderling: Alexandra Brandwijk
en Robert-Jan Gort;
– voor diaken: Pieter Pronk.
De gemeenteleden Els Klootwijk, Arjan Baan Hofman, Marga van Straten, Mark Teeuw en Anja de Bruin hebben bedankt voor hun benoeming.
We zijn dankbaar voor de aangenomen benoemingen en bidden alle benoemden de Vrede van God toe op hun besluit.
We willen jullie als gemeenteleden vragen om voor dinsdag a.s. namen in te leveren van belijdende leden waarvan jullie denken dat ze geschikt zijn om een ambt binnen de kerkenraad te vervullen.