Verkiezing ambtsdragers wijk 2

De kerkenraad van wijk 2 laat weten dat Sjanie Sterrenburg haar benoeming tot blokouderling heeft aangenomen en dat Edwin van Hattem voor zijn benoeming heeft bedankt. We zijn dankbaar voor de aangenomen benoeming en bidden beiden de Vrede van God toe op hun besluit. Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van genoemde zuster kunnen uiterlijk 17 februari schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Krijn Schep.