Verkiezing ambtsdragers wijk 2

Ieder oneven jaar treedt de helft van leden van de kerkenraad af, zo ook aan het eind van 2015. Na 4, 8 of 12 jaar dienen is een aantal ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester aftredend en, na 4 en 8 jaar, eventueel herkiesbaar. Ook tussentijds aftreden is mogelijk, als ook wisseling van functie.
Voor wijk 2 geldt dat aftredend en wel/niet herkiesbaar zijn de
ouderlingen:
Paul Bot – stelt zich niet herkiesbaar
Adri Dekker – stelt zich niet herkiesbaar
Margareth Spijkers-Korevaar – herkiesbaar
Mieke van ’t Veer – herkiesbaar
Hans van der Weijde – herkiesbaar
Ramona Muilwijk, aftredend als evangelisatie-ouderling en herkiesbaar als blokouderling
Gert de Bruin, aftredend als scriba en herkiesbaar als blokouderling
diakenen:
Hans van der Aa – stelt zich niet herkiesbaar
Peter Kraaijeveld – stelt zich niet herkiesbaar
ouderlingen-kerkrentmeester:
Wim de Jong – stelt zich niet herkiesbaar
Ad de Waard – is niet herkiesbaar
Ook in de vacature ouderling-kerkrentmeester Guus de Jongste dient nog te worden voorzien.
De vacatures van blokouderling zouden kunnen worden vervuld door de benoeming van Ramona Muilwijk en Gert de Bruin. In dat geval zal in wijk 2 in de volgende vacatures moeten worden voorzien:
– evangelisatie-ouderling
– ouderling/scriba
– 2 diakenen
– 3 ouderlingen-kerkrentmeester
Leden van wijk 2 wordt verzocht namen in te dienen van belijdende leden, die zij willen voordragen voor de bovengenoemde ambten. Deze namen moeten per vacature en ondertekend door minimaal 10 belijdende leden uit wijk 2 worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad Gert de Bruin, Waalstraat 73, 3363 CN Sliedrecht. Uiterste inleverdatum: maandag 12 oktober. Aan de hand van de binnengekomen aanbevelingen maakt de kerkenraad de verkiezingslijst op en benoemt vervolgens nieuwe ambtsdragers.