Verkiezing ambtsdragers wijken 1 en 2

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld en geen bezwaren zijn ingebracht tegen de (herbenoeming van de) herkiesbare ambtsdragers Willy Schouwenburg, Wim van Tuijl, Frits van der Kooij (allen wijk 1) en Mieke van ’t Veer, Jan van de Maat, Paula Redelijkheid, Kees van der Sluijs, Gijs de Waard en Martijn Vermaas (allen wijk 2), zijn zij in de laatste kerkenraadsvergadering herbenoemd. De kerkenraden zijn dankbaar dat zij bereid zijn om weer een periode de gemeente te dienen als ambtsdrager en wensen hen Gods zegen daarbij.
De kerkenraden van wijk 1 en 2 maken daarnaast bekend dat de openstaande vacatures van scriba en voorzitter intern binnen de kerkenraden zijn vervuld: Heleen van der Vlist is benoemd als scriba in wijk 1 en Mieke van ’t Veer is benoemd als voorzitter in wijk 2.
In de overige vacatures zijn de volgende zusters en broeders benoemd als ambtsdrager:
Binnen wijk 1:
Als blokouderling:
Adri van der Klis-Nederlof,
Marion Rozeboom-Blom
Als evangelisatie-ouderling:
Corné de Rijke
Als ouderling-kerkrentmeester:
Gert-Jan Rietveld,
Wout van Tilburg
Als diaken:
Linda van de Wetering-Mak
Binnen wijk 2:
Als blokouderling:
Anja Visser-Daudey,
Dion van der Leeden,
Marcel Klein,
Femke Kraaijeveld-Sulman,
Jor den Besten.
Als jeugdouderling:
Rolf Paauwe
Als diaken:
Saskia Terlouw-Visscher
De benoemden hebben tot vrijdag 8 november de tijd om te beslissen of zij hun benoeming aanvaarden. Laten we als gemeente met hen meebidden om een goede beslissing.