Verkiezing ambtsdragers wijken 1 en 2

De kerkenraden van wijk 1 en 2 maken bekend dat de volgende reacties zijn binnengekomen op de benoemingen:
Voor wijk 1:
• Gertjan Rietveld heeft zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester aangenomen.
De volgende personen hebben bedankt voor hun benoeming:
• Voor ouderling: Adri van der Klis en Marion Rozenboom;
• Voor evangelisatie-ouderling: Corné de Rijke;
• Voor ouderling-kerkrentmeester: Wout van Tilburg;
• Voor diaken: Linda van de Wetering.
Voor wijk 2:
De volgende personen hebben hun benoeming aanvaard:
• Voor ouderling: Dion van der Leeden, Marcel Klein en Jor den Besten;
• Voor jeugdouderling: Rolf Paauwe;
• Voor diaken: Saskia Terlouw.
Voor hun benoeming tot ouderling hebben bedankt:
• Anja Visser en Femke Kraaijeveld.
We zijn dankbaar voor de aangenomen benoemingen en bidden alle benoemden de Vrede van God toe op hun besluit.
Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de benoemde ambtsdragers kunnen voor dinsdag 19 november schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba’s van de wijkkerkenraden, voor wijk 1 Pieter Vlot en voor wijk 2 Krijn Schep.
In de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag 12 november hebben de kerkenraden nieuwe benoemingen gedaan in de resterende vacatures (vijf voor wijk 1, twee voor wijk 2). Deze benoemingen zullen in de diensten van zondag 24 november worden afgekondigd. We vertrouwen op de leiding van onze Vader bij het vervullen van de resterende vacatures.