Verkiezing ambtsdragers wijken 1 en 2

De kerkenraad van wijk 1 maakt bekend dat Carina de Rijke-de Sterke benoemd is tot blokouderling. Na intensief beraad heeft ze deze benoeming aanvaard. Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de genoemde zuster kunnen uiterlijk 10 februari schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Heleen van der Vlist.
De kerkenraad van wijk 2 laat weten dat Sjanie Sterrenburg-Blokland en Edwin van ,Hattem benoemd zijn tot blokouderling.
Laten we als gemeente met hen meebidden om een goede beslissing.