Verkiezing ambtsdragers wijken 1 en 2

Verkiezing ambtsdragers
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld en geen bezwaren zijn ingebracht tegen de (herbenoeming van de) herkiesbare ambtsdragers Dita Hak, Piet Wielaard, Ad den Besten, Sjanie Hilgeman, Hendrik den Boef, Paul Passchier en Heleen van der Vlist (wijk 1) en Teus Vink en Marlene van Vianen (wijk 2), zijn zij in de laatste kerkenraadsvergadering herbenoemd (waarbij Teus Vink benoemd is als diaken in plaats van blokouderling).
De kerkenraden zijn dankbaar dat zij bereid zijn om weer een periode de gemeente te dienen als ambtsdrager en wensen hen Gods zegen daarbij.
In de overige vacatures zijn de volgende zusters en broeders benoemd als ambtsdrager:
Binnen wijk 1: als blokouderling:
Maurits Gort;
Peter van Wijk;
Nathalie Jongeneel-Breedveld;
Pauline van Rijsbergen-Boekestein;

als ouderling-kerkrentmeester:
Bart Willemsen;
als jeugdouderlingen:
Mariët Tanghé-Reurink;
Annemieke Faro-de Waard.

Binnen wijk 2:
blokouderling Marcel Klein is benoemd als ouderling-kerkrentmeester; daarmee ontstaat een extra vacature voor blokouderling;
als blokouderling:
Els Klootwijk-Kroon;
Alexandra Brandwijk-van Heteren;
Anja de Bruin-Pijl;
Mark Teeuw;
Robert Jan Gort.
als ouderling ouderenpastoraat:
Marga van Straten-de Jong,;
als ouderling-scriba:
Arjan Baan Hofman.
als diaken:
Pieter Pronk.
Alle benoemde zusters en broeders hebben tot vrijdag 29 oktober de tijd om hun beslissing kenbaar te maken. We zullen u als gemeente hiervan zondag op de hoogte brengen.