Verkiezing van ambtsdragers wijk 4

Broeder J.M. van Wijk heeft zijn verkiezing aanvaard.

De broeders H.M. Mulder en E.C. Vendeville hebben hun verkiezing niet aanvaard. De (her)bevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden in de tweede morgendienst op zondag 17 januari in de Grote Kerk

Wij bevelen alle broeders in uw voorbede en meeleven aan.