Verkiezing van ambtsdragers

Op woensdag 28 september waren de stemgerechtigde lidmaten van onze wijk bijeen voor de verkiezing van 5 nieuwe ouderlingen. Met meerderheid van stemmen werden gekozen:

In de vacature ouderling Spek,
D.A. Visser, Prickwaert 15.

In de vacature ouderling Kraaijeveld,
P. de Vlaam, Weresteijn 48.

In de vacature ouderling van Eck,
D. Vendeville, Groenenweer 7.

In de vacature ouderling Hofman,
C.L. Roest, Baanhoek 201

En in de vacature ouderling Baan,
A.J.A. Versteeg, Molendijk 133.

Uiterlijk vrijdag 6 november moeten zij hun beslissing kenbaar maken. We hopen dat zij zich daarbij laten leiden door de Heere onze God, die hen door Zijn Woord en Geest de weg bekend wil maken, die zij moeten gaan. Hij Die roept is getrouw, Hij zal het ook doen.

Voor de niet gekozen broeders hopen we dat ze zich niet afgewezen voelen door de gemeente, maar dat ze rust zullen hebben bij de gedachte dat deze taak kennelijk op dit moment voor hen niet is bedoeld. De Heere zij ook hen nabij en goed.