Verkiezingen ambtsdragers wijken 1 en 2

In de (afzonderlijke) kerkenraadsvergaderingen van de wijken 1 en 2 van dinsdag 12 december werden de volgende broeders en zusters door de kerkenraden benoemd:
Binnen wijk 1:
als ouderling:
Sjanie Hilgeman
Ad den Besten
Willem ’t Jong
Mirjam Vlot
als ouderling-kerkrentmeester:
Henk de Koning
als jeugdouderling:
Timon Jongkind
Deze laatste benoeming betreft een wijkoverschrijdende benoeming, omdat Timon in wijk 2 woont. De jeugdouderlingen droegen Timon voor als geschikte kandidaat en de wijkkerkenraden hebben na onderling overleg besloten deze voordracht bij uitzondering over te nemen. De benoeming is inmiddels ook geaccordeerd door de Algemene Kerkenraad.
Binnen wijk 2:
als ouderling:
Hans Baars
Afgelopen zondag werden de namen afgekondigd en deze week zullen de benoemden beslissen of zij het ambt aanvaarden. Dit wordt aanstaande zondag 24 december afgekondigd in de diensten. We wensen de benoemden van harte Gods zegen bij het nemen van de beslissing en vragen de gemeente om hen voor te dragen in het gebed.