Verkiezingen ambtsdragers wijken 1 en 2

Zowel wijkkerkenraad 1 als 2 hebben in hun laatstgehouden wijk-eigen vergaderingen nieuwe ouderlingen benoemd.
Wijkkerkenraad 1 benoemde als
blokouderlingen:
– Denny Noordergraaf;
– Nico Leerlooijer;
– Tabitha Vonk-Breedveld;
– Moniek van Oord-Klop.
Wijkkerkenraad 2 benoemde als
blokouderling:
– Arjan Gelderman
– Sandra Mulder-Koorevaar;
– Luc de Jong.
als ouderling-ouderenpastoraat:
– Simone Korevaar-Verlek.
als ouderling-scriba:
– Manfred Militie.
Zij moeten hun beslissing kenbaar maken op vrijdag 26 nobember.
Wij hopen op Gods zegen.