Verkiezingen

Komende week worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal gehouden. Er is keuze genoeg. Zoveel partijen doen mee en vragen om steun. En er zal geen enkele zijn waarmee je het voor honderd procent eens bent. Tenminste, zo vergaat het mij. Het komt er bij verkiezingen altijd wel op aan. Waardoor laten we ons leiden? Boven mijn bureau hangt mijn belijdenistekst: ‘Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen’ (Filippenzen 2: 4). Dat is een goed kompas. Zoeken naar het algemeen belang. Zoeken naar wat nu, op dit moment belangrijk is, wat, om een Duitse uitdrukking te gebruiken, het ‘Gebot der Stunde’ is. En dit alles vanuit de gezindheid van Christus, die niet gekomen is om te heersen maar om te dienen. Laten we bidden om wijsheid!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink.