Verslag van ouderenreisje 16 september jl.

De deelnemers aan het uitje werden met koffie en koek ontvangen in de grote zaal van de Maranathakerk.

Ds. Sparreboom verzorgde de dagopening. Centraal stonden de woorden uit 1 Timotheüs 4: “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt.” De dagopening werd afgesloten met het volgende gedicht:

De liefde gaat ons voor
van den beginne;
zij is een lichtend spoor,
een vuur van binnen dat straalt.

De hoop die in ons is
en ons doet leven,
dat is een erfenis
om door te geven
voorgoed.

Wij houden ons bereid
om te ontvangen
de Geest die ons geleidt
en ons verlangen
vervult.

(Joke Ribbers, lied 829, nieuwe liedboek) 

Met twee bussen ging de groep op weg naar Amerongen. Bij het kasteel en de tuin aangekomen was het droog geworden. De rondwandeling door de tuin werd door een gids begeleid. Deze vertelde allerlei wetenswaardigheden: De “grote eik” die meer dan 300 jaar geleden werd geplant;  de “berceau”, een overdekt pad waar men kan wandelen en de zon kan mijden. Zo’n pad stamt uit de tijd dat het voor adellijke dames mode was om er zo wit mogelijk uit te zien en zich zo te onderscheiden van niet-adellijke personen die een bruine teint hadden, omdat zij veel in de zon werkten. De geschiedenis van het kasteel is indrukwekkend te noemen. In 1286 werd het eerste kasteel gebouwd. Het huidige kasteel dateert van 1680. Vooraanstaande personen hebben hier gewoond. O.a. de Duitse Keizer Wilhelm II die hier na zijn afzetting anderhalf jaar verbleef. In 1920 verhuisde hij naar Huis Doorn. Tot 1976 werd het kasteel bewoond door de familie Bentinck. Zoals het interieur van het kasteel er in dat jaar uit zag, is het nu te bezichtigen. Dat de deelnemers dit waardeerden bleek uit de vele vragen die gesteld werden. De lunch werd gebruikt in de voormalige stallen van het kasteel. In een ruimte die prachtig is omgevormd tot een kasteel café werd heerlijk gegeten en gedronken, maar ook gepraat. Het middagprogramma aan kasteel Amerongen werd afgesloten met koffie en cake. Na een mooie bustocht over een gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug, werd om 18.00 uur Sliedrecht bereikt.

A. Dekker