Vernieuwde indeling catechese

Door de toestroom van catechisanten is er een nieuwe indeling van de groepen
gemaakt. Er zijn twee groepen bijgekomen: een groep voor 12 en 13 jarigen in de
Maranathakerk en een groep voor 14 en 15 jarigen in het Dienstgebouw. Bovendien zijn de aanvangstijden vervroegd. In het onderstaande schema ziet u de
opzet, zoals die vanaf 28 oktober 2013 geldt. Wilt u uw kinderen hierop wijzen? Wij vertrouwen op uw medewerking.

Wijk     Leeftijd     Gebouw    Dag     Tijd     Catecheet

3/4    12/13 MK     maandag 18.45 ds. W.C. Meeuse

4      12/13      MK    maandag 18.45       ds. H.J. van der Veen

3/4    14/15     DG    maandag 18.45      A.C. Baan

3/4    14/15      DG maandag 19.00      T.A. Spek

4       16/17      DG maandag 20.00      T.A. Spek

3/4    18+ DG    maandag 21.00     T.A. Spek

3       12/13     DG     dinsdag 19.00     C. Huijser

3       14/15     DG     dinsdag 20.00     C. Huijser

4     14/15     MK    dinsdag 19.00     J.W. Westland

3     16/17     MK    dinsdag 20.00     dr. M. Klaassen