Verslag 1e diaconale inloopavond

Op 12 november was de eerste diaconale inloopavond. Het verslag kan qua bezoek kort zijn, want er is geen gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Is het daarmee een teleurstelling of mislukt initiatief? Zeker niet! Als diaconie willen we proberen wat wel en niet werkt en waar u als gemeente wel/geen behoefte aan heeft. Daarnaast is het goed om een nieuw initiatief ook de tijd te geven. Dus als u een idee heeft of een behoefte ziet waar nog niet in voorzien wordt, dan kunt u één van de volgende avonden langskomen in de consistorie van de Grote Kerk. De volgende avonden zijn D.V. 26 november en 10 december van 19.30 tot 21.00 uur. Benadert u de Grote Kerk dan via de dijkzijde. De consistorie kunt u binnenkomen door rechts van de hoofdingang, langs de kerk naar de achterzijde te lopen. Weet u welkom en de koffie staat klaar! Graag herhalen we hierbij waarvoor u langs zou kunnen komen. Loop gerust binnen met vragen of tips. Zoals, “wat doet de diaconie, welke commissies zijn er, hoe worden diaconale collectes bepaald en besteedt”, maar ook als u een hulpvraag voor uzelf of een ander heeft! Met een hartelijke groet namens het college van diakenen, Arjan den Otter.