Verslag Diaconievergadering 17 juni 2013

Op deze vergadering werden een aantal zaken uitgebreid besproken.
Allereerst werden veel aanvragen voor financiƫle ondersteuning behandeld en
werden er besluiten over genomen.
We zien een duidelijke toename van het aantal verzoeken, die veelal een diverse
achtergrond hebben. Maar gelukkig zijn we in staat om waar nodig te helpen.

Het project voor Schuldhulpmaatje loopt nog. We hopen na de vakantieperiode
meer duidelijkheid te hebben over het eventuele vervolg.

De W.C.B. (Werk-Contacten-Bank) is van start gegaan.
We hebben een aantal reacties binnengekregen.
De werkgroep WCB coƶrdineert alles.
Om een en ander wat beter te kunnen behandelen is besloten om een apart e-mailadres
hiervoor te openen: WCB@hervormdsliedrecht.nl.
Via het Kerkblad en de internetsite zullen verdere mededelingen worden bekendgemaakt.

Dit was de laatste vergadering voor de vakantieperiode.
Dat wil echter niet zeggen dat dan alles stilstaat.
Integendeel, de diaconie blijft gewoon bereikbaar en blijft naast de naaste staan.                                                

W. de Jager, secr. Diaconie