Verslag diaconievergadering 2 november

Als diaconie hebben we deze vergadering stilgestaan bij de nieuwe hulpaanvragen in 2015. Enerzijds zijn we dankbaar dat het aantal aanvragen iets af lijkt te nemen, anderzijds zien we wel dat de complexiteit van de aanvragen soms groter is. Vaak is er sprake van meervoudige problematiek, Niet alleen financieel, maar ook in relationele en/of op het gebied van (psychische) gezondheid. We zijn dankbaar dat we de middelen hebben als diaconie om bij te springen indien nodig. In december zullen gemeenteleden die bij ons bekend zijn, en waarvan wij  inschatten dat ze dit goed kunnen gebruiken, een extraatje in de vorm van een kerstpakket ontvangen. Rondom de vluchtelingenopvang in Sliedrecht zijn er goede contacten en samenwerking binnen het IDC (de interkerkelijke diaconale commissie, waar diverse kerken samenwerken op diaconaal vlak. Het IDC is gericht op inwoners van Sliedrecht die niet zijn aangesloten bij een kerkgemeenschap) Daarnaast hebben we directe lijnen met vluchtelingenwerk in Sliedrecht. Zo bereikte ons twee weken terug het signaal dat vers fruit schaars voorradig was en wel gewenst voor de nodige vitamines. Een plaatselijke groente- en fruitleverancier bleek bereid tegen inkoopprijs fruit te leveren en als diaconie hebben we daarin onze verantwoordelijkheid genomen. Vanuit de Diaconale Adoptie Commissie werd een leuk artikel gedeeld vanuit het blad Werelddelen, een uitgave van Woord en Daad. Onder de titel “Churchkids” was aandacht voor de 120 individuele sponsorkinderen en 21 groepssponsor plaatsen die we als gemeente financieel ondersteunen. Wist u dat deze  commissie al sinds 1977 actief is!  Binnenkort kunt u meer lezen over de D.A.C. in het kerkblad en van harte aanbevolen in uw voorbede. Ik wil het verslag van deze vergadering eindigen met de opening door onze voorzitter, Marien Boers. Naar aanleiding van een gedeelte uit Jona stonden we stil bij ons zwoegen, maar ook bij ons rusten. Zonder God is het niets. De inleiding werd afgesloten met de eerste twee verzen van Psalm 127 die ik graag aan u doorgeef: Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.

Met een hartelijke groet, Arjan den Otter; secretaris college van diakenen.