Verslag diaconievergadering 2 sept.

Na het einde van de vakantieperiode was er een lange agenda te bespreken.
Het collecterooster voor 2014 werd vastgesteld, een groot aantal hulpverzoeken
werden besproken en werd besloten tot het verlenen van hulp.
In 2014 zullen er in de Diaconie enkele vacatures moeten worden vervuld, waaronder
ook binnen het Dagelijks Bestuur. Vooralsnog is daar nog geen invulling aan gegeven.
De Werk-Contacten-Bank (WCB) heeft een aantal reacties opgeleverd.
De werkgroep probeert contacten te leggen tussen werkzoekenden en werkgevers.
Op de Landelijke Diaconale Dag in nov. 2013 zal onze WCB-werkgroep een presentatie
verzorgen over dit project.
Besloten is ook om vanaf eind september “Diaconietjes” in het Kerkblad te plaatsen.
Dat zal iedere twee weken gebeuren. Wat dat precies inhoudt? Lees het Kerkblad.
Namens de diaconie:
W. de Jager