Verslag diaconievergadering 22 juni

De laatste vergadering voor de zomervakantie. Er was een fors aantal nieuwe hulpaanvragen die we besproken hebben. Wilt u in de zomerperiode oog hebben voor de naaste, die wellicht eenzaam is of waar financiële middelen ontbreken om er even tussenuit te kunnen? Aandacht, een vriendelijk woord en gastvrijheid doen altijd goed. Er zijn diverse jaarverslagen van organisaties en commissies binnengekomen. Onder andere die van de Spring In. Wat fantastisch dat vele vrijwilligers in onze gemeente zich willen inzetten en om een beeld te geven van de ruim 1000(!) uren aan inzet delen we inzet en aard van deze werkzaamheden in 2014 graag met u:

Aandacht geven/gesprek: 539
Boodschappen doen: 194
Huishoudelijke hulp verlenen: 100
Begeleiden arts/specialist/kerk: 74
Ondersteuning mantelzorg: 30
Administratie: –
Voorlezen: 15
Huis-/tuin-klusjes: 16
Vervoer: 145
Wandelen: 8
Heilig Avondmaal “Overslydrecht”: 10
Oppas: –
Renovatie/verhuizing: 45
Totaal uren 1176
Verder stonden we stil bij het initiatief van de Sociale Moestuin en hebben we gekeken op welke wijze we daar als diaconie kunnen bijdragen aan een win-win situatie. Enerzijds steun leveren aan dit werk en anderzijds gebruikmaken van de geteelde producten voor onze naaste. De ontwikkelingen rondom Wet Maatschappelijke Ondersteuningen en de consequenties daarvan worden door ons gevolgd. We zien dat samenwerking tussen bijvoorbeeld het sociaal team in Sliedrecht en de diaconieën steeds belangrijker wordt. Mogelijk minder bekend bij u, als gemeentelid, is ook het DMW, oftewel het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Het DMW opereert voor het publiek onder de naam: De Schuilplaats en op de website kunt u lezen welke ondersteuning zoal geboden wordt. U kunt denken aan ondersteuning bij relatie- en opvoedingsproblemen, psychische, seksuele en verwerkingsproblemen, zoals rouw en incest. Wilt u dit werk ook opdragen in uw gebed? Tijdens de vakantieperiode is de diaconie bereikbaar via de secretaris. 7 september staat de eerstvolgende vergadering gepland. We wensen u en jou een fijne vakantie toe, hier of elders!

Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter, secretaris college van diakenen