Verslag diaconievergadering 7 september

De eerste vergadering na de vakantie. Mooi om elkaar weer te ontmoeten en het werk met hernieuwde energie op te pakken. De internetcommissie was uitgenodigd om met elkaar uit te wisselen hoe we  optimaal gebruik kunnen maken van de website. Het was verhelderend en vanuit de diaconie gaat een kleine groep aan de slag om een aantal zaken uit te gaan werken. Als je elkaar langere tijd niet treft is er veel te bespreken. Het voert te ver om al deze punten in dit verslag weer te geven. Wel kunnen we melden dat ook de hulpaanvragen in de vakantieperiode door zijn gegaan en gelukkig konden we die snel en slagvaardig oppakken. Fijn dat er tijdens de vakantieperiode diakenen beschikbaar waren waarop een beroep gedaan kon worden. Het eerste concept van de begroting voor 2016 is opgesteld en doorgenomen. Er komt vernieuwde regelgeving op ons af met betrekking tot de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) We zijn op tijd klaar om daar vanaf 1 januari 2016 aan te voldoen. Dankzij een goede samenwerking met de kerkrentmeesters is ook dit stuk werk tijdig opgepakt. Wilt u bidden voor de naasten? Met name de vluchtelingenproblematiek is actueel. Op het moment van schrijven zijn we als diaconie in overleg hoe we daar naast voorbede een goede invulling aan kunnen geven.

Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter
secretaris college van diakenen