Verslag werkbezoek vluchtelingenwerk Sliedrecht

Verslag werkbezoek vluchtelingenwerk Sliedrecht
Naar aanleiding van een bijeenkomst van het sociaal team Sliedrecht hebben we als diaconie contact gelegd met vluchtelingenwerk Sliedrecht. Dit om ons te laten informeren over dit werk en te kijken of, en hoe er samenwerking mogelijk is. Vluchtelingenwerk in Sliedrecht, maakt onderdeel uit van Stichting Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. (http://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel) Het werkgebied strekt zich uit van Zuid Holland Zuid tot Den Haag en Westland. De afdeling Sliedrecht is gevestigd op de 1e verdieping van De Reling bij het gemeentehuis. Men richt zich op vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen. De kerntaken bestaan uit begeleiding en integratie in de samenleving, hulp bij gezinshereniging, arbeidsbemiddeling en vakantieweken voor vluchtelingenkinderen. Iedere gemeente in Nederland is verplicht jaarlijks een aantal vluchtelingen te huisvesten. Er wordt dus intensief samengewerkt met de burgerlijke gemeente en woningbouwvereniging Tablis. Als een vluchteling in Sliedrecht komt wordt hij eerst drie maanden intensief begeleid bij huisvesting en alle praktische zaken die daarbij komen kijken. Dit wordt gevolgd door een jaar begeleiding om de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarna is er nog ondersteuning door middel van een inloopspreekuur. Dit werk wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers en zoals bij meerdere organisaties is daar een grote vraag naar. In 2015 zullen 43 vluchtelingen opgevangen worden in Sliedrecht. Afgelopen periode heeft Sliedrecht een relatief groot aantal alleenstaande mannen opgevangen. Eenzaamheid is één van de problemen waar men mee te kampen heeft. We hebben met elkaar gesproken over hoe we als Diaconie van de Hervormde Gemeente iets kunnen betekenen voor elkaar. Niet iedere vluchteling heeft een Christelijke achtergrond en ook zal de ene persoon zich meer thuis voelen bij een charismatische kerk en een ander mogelijk weer wat meer traditioneel. Los van deze verschillen is onze overtuiging dat we op grond van de Bijbel (zie onder meer Hebr.13:2, Gen. 18:1-6 en Mat. 25:31-40) een taak hebben om ‘de vreemdeling’ te huisvesten. We hebben dan ook afgesproken dat we verder na zullen denken hoe we concreet een vervolg kunnen geven aan deze kennismaking. In eerste instantie willen we nadenken hoe we dit in kunnen passen in al bestaande initiatieven. Juist om te zorgen voor integratie en te voorkomen dat de vluchtelingen weer als een apart clubje worden neergezet. Heeft u vragen, ideeën of voorstellen met betrekking tot dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arjan den Otter, secretaris van de Diaconie via diaconie@hervormdsliedrecht.nl

Met een hartelijke groet, college van diakenen
Martijn Groothedde, Dick van Mourik en Arjan den Otter