Versoepelingen

Wat gaat Nederland opeens hard van het slot. We zijn er dankbaar voor. Maar ik herken
de vrees bij sommigen of het allemaal niet wat al te vlug is. Gelukkig zijn er overal ook wijze mensen die goede kaders scheppen waarbinnen het veilig en verantwoord kan.
Onze commissie anderhalvemeterkerk bijvoorbeeld.
Deze week hebben ze weer overlegd, advies uitgebracht aan de Algemene Kerkenraad.
Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend wat de uitkomst is. Maar het zou heel goed kunnen zijn, dat we onze plannen van aanstaande zondag op het laatste moment nog moeten/nog mogen aanpassen. Misschien kunnen we nog weer meer gemeenteleden fysiek in de kerk verwelkomen. Misschien kunnen we ook nog wat meer liederen samenzang doen. Wat zou dat mooi zijn. Houd u de berichten van de kerkenraad via de website goed in de gaten. Wel is het belangrijk om u in te schrijven voor de diensten.
Wees niet al te bescheiden. Laat het huis van de Heer vol worden!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink