Versoepelingen

Minister-president Rutte heeft een aantal versoepelingen van de vrijheidsbeperkende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Hopelijk kunnen die ook worden ingevuld. Dat hangt af van de ontwikkelingen die door ons gezamenlijk gedrag worden beïnvloed. Laten we toch allemaal wijs zijn…
Kerkelijk kan dit betekenis hebben en krijgen. Misschien kunnen er weer wat meer gemeenteleden fysiek bij kerkdiensten aanwezig zijn. Hopelijk kan er over niet te lange tijd weer doopbediening plaatsvinden en avondmaal gevierd worden. Nee, het zal nog (lang) niet zo zijn als voorheen, maar kleine stapjes kunnen ook veel betekenen.
Inmiddels beraden de kerkenraden zich op te nemen maatregelen met betrekking tot de komende tijd. Die moeten worden genomen met het oog op de kerkdiensten. Maar niet alleen hiervoor. Hoe krijgt het andere gemeentewerk straks, in het nieuwe seizoen, gestalte? De Algemene Kerkenraad heeft daarom een gemeentebrede werkgroep in het leven geroepen die op korte termijn een advies zal opstellen. We zijn benieuwd en wensen de leden veel wijsheid toe.