Vertrek pastoraal werker Mauritz

Onze pastoraal werker G.R. Mauritz gaat ons verlaten. Zondagmorgen hoopt hij in ons midden voor te gaan. Er zullen in de dienst enkele dankwoorden gesproken worden. Hij heeft in de afgelopen jaren veel gemeenteleden bezocht, voornamelijk in Waerthove en in de serviceflat Drechtstreek. Met zijn bijzondere gaven heeft hij onze gemeenteleden bijgestaan. Met het Evangelie van onze Heere Jezus Christus heeft hij hen vertroost en bemoedigd. Wij willen hem heel hartelijk bedankten voor zijn inzet en toewijding. Hij gaat werken in Hoorn voor de Stichting ‘Predik het Woord’. Wij wensen hem daarbij van harte Gods zegen toe.