Vier wijkpredikanten in een klooster

Volhouden!
We mogen wel spreken van een uniek en historisch moment in de Sliedrechtse kerkgeschiedenis.
Maandag 25 en dinsdag 26 juni gaan de vier wijkpredikanten van onze gemeente samen naar het klooster in Oosterhout. We zullen daar deelnemen aan de gebedsdiensten. Dit leek ons
een uitstekend kader voor het werken aan ‘ons’ boekje. Gemeentebreed verdiepen we ons in deze periode in de betekenis van Hebreeën 11. Het gaat om ‘Volhouden!’, voortdurend discipelschap.
We schrijven acht bijbelstudies die door het Boekencentrum als boekje worden uitgegeven. Het zal in de boekhandel verkrijgbaar zijn. Op alle adressen van de Hervormde Gemeente Sliedrecht zal een exemplaar worden bezorgd. Het is de bedoeling dat het materiaal dienst zal doen bij gesprekskringen en bijbel-studiegroepen in het komende seizoen. Natuurlijk kan persoonlijke overdenking van het gebodene ook tot zegen zijn.