Visitatie wijk 2

Er is door het College van Regionale Visitatoren Classis Alblasserdam en Gorinchem een visitatiebezoek aange-kondigd door ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos en br. W. de Jong (secretaris). Dit is een vierjaarlijks gebeuren. Het gaat erom dat een “huisbezoek” wordt gebracht aan predikant en kerkenraad, waarbij ook gemeenteleden de gelegenheid krijgen om zaken en vragen bij de visitatoren ter sprake te brengen. Geen controle, maar bedoeld als “dienend omzien naar elkaar”. Wat betekent het voor u en ons, gemeente van Christus te zijn in deze tijd. De bedoeling is dat de visitatie op donderdag 30 april wordt gehouden. Gemeenteleden die de visitatoren willen spreken zijn welkom tussen 19.30 uur en 20.00 uur in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk.